Hengelclub   Foxhol H C F

Hengelclub Foxhol © 2009    

De Hengelclub Foxhol is opgericht op 1 januari 1929, en is daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Foxhol.


Het eerste bestuur bestond uit voorzitter H.H. Benthem, secretaris E. van Kalsbeek

en penningmeester K. Venema.


In het begin werden er 3 wedstrijden gehouden op het Foxholstermeer.

De wedstrijden waren op zondag en duurden tot 10.00 uur, zodat men s`middags  de wedstrijden van FVV kon bezoeken.


Later werd de competitie uitgebreid met wedstrijden op het Zuidlaardermeer.

Waarbij een oude turfschipper tegen een geringe vergoeding met zijn motorboot een vloot van wel 15 boten van het Foxholstermeer naar het Zuidlaardermeer sleepte en weer terug.


In 1952 vindt er een bestuurswisseling plaats en wordt Doeke Pot voorzitter.

Deze functie blijft hij bekleden tot 1983, waarna hij wordt benoemd tot ere-voorzitter.

Onder zijn leiding wordt de basis gelegd voor wat de Hengelclub Foxhol nu is.

Namelijk een van de grootste hengelclubs in de gemeente Hoogezand - Sappemeer met circa 250 leden.


De Hengelclub Foxhol organiseert jaarlijks een 2-tal competities voor haar leden.

Een zomercompetitie op zaterdagmorgen en een zomercompetitie op dinsdag.


Verder organiseert de Hengelclub Foxhol 1 x per jaar een wedstrijd in de Gorechtvijver voor alle inwoners in de gemeente Hoogezand - Sappemeer van 55 jaar en ouder, waarbij men tijdens het vissen wordt getrakteerd op een hapje en een drankje.


Bent u geïnteresseerd geworden in de activiteiten van de Hengelclub Foxhol,

Neem dan contact op met een van onze bestuursleden.